Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki funkcjonują w Żyrardowie, jako model łączący sport i zabawę.

Od kilku lat przy współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki , Ministerstwem Sportu i Miastem Żyrardów realizowany jest projekt Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) , który utworzony został przy SP Nr 3 , SP Nr 7 i SP Nr 2 w Żyrardowie.

Zajęcia w ramach tego projektu adresowane są do chłopców i dziewcząt w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, IV, oraz klasy V. Uczniowie biorą udział w zajęciach dwa razy w tygodniu. Jeden trening zawiera 90 minut świetnej zabawy i specjalistycznej formy zajęć  pod okiem trenerów/nauczycieli z danych Szkół lub UKS Trójka. Uczestnicy korzystają na zajęciach ze sprzętu sportowego przekazanego przez PZKosz.

Trenerzy realizując zadania wynikające z projektu twierdzą, iż ,,jest to doskonała forma aktywizacji dzieci i młodzieży dążące do poznawania i rozwijania swoich możliwości ruchowych. Uczniowie dzięki temu nabywają nowe umiejętności w zakresie rozwoju motorycznego i zagadnień związanych z mini koszykówką. Uczą się samokontroli, odpowiedzialności oraz systematyczności”.

Jakub Markowski jeden z trenerów realizujących projekt – jestem ogromnie zadowolony mając możliwość pracy z dzieciakami, a zarazem promowanie tej pięknej dyscypliny w mojej Szkole Podstawowej nr 2. Oczywiście dużym wsparciem dla moich działań jest również Pani Dyrektor Marzena Mariańska, która bardzo sprzyja takim projektom, a ja dzięki temu liczę na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Zdjęcie grupowe dzieci trenującychw SMOK Żyrardów