Uprzejmie informujemy, że w trakcie narady koordynacyjnej z udziałem inspektora nadzoru branży drogowej, kierownika budowy i przedstawiciela UM Żyrardowa na terenie budowy w ul. Dekerta, podjęto decyzję, że od dnia 8.08.2022 r. wykonawca rozpocznie realizację zadania od budowy parkingu nr 2 w ul. Mielczarskiego. Planuje się, że prace w ul. Mielczarskiego zakończone zostaną do końca sierpnia. Następnie prowadzone będą roboty w ul. Dekerta. Zgodnie z deklaracją wykonawcy- firmy GRANAR Sp. z o.o. z Warszawy, jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane trudności, wszystkie prace budowlane powinny być zrealizowane do końca września. 

Zakres prac w obu ulicach obejmuje budowę parkingów, przebudowę jezdni, chodników oraz remont istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie odwodnienia jezdni i chodników poprzez budowę kanału deszczowego, wpustów ulicznych i przykanalików. Ponadto wybudowane zostanie energooszczędne oświetlenie, system monitoringu wizyjnego, kanalizacja teletechniczna. Na parkingu zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Dekerta powstanie 17 miejsc postojowych dla samochodów i 20 miejsc parkingowych dla rowerów. Na parkingu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi, wybudowanych zostanie łącznie 35 miejsc postojowych dla samochodów i 20 miejsc parkingowych dla rowerów. Na każdym parkingu zamontowana zostanie wiata na rowery.

Początek robót oznacza utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Umowny termin zakończenia prac to 30 listopada br.

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskanym przez Miasto środkom zewnętrznym w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 80% stanowią środki Unii Europejskiej i w 9 % z budżetu państwa.

parking ulica dekerta