Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej.

Do realizacji zadania zostały wybrane uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty a przyznano następujące kwoty dotacji:

  1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” ŻYRARDÓW- 100 000 ZŁ
  2. Akademia Piłkarska Żyrardów Żyrardowianka-100 000 ZŁ

Zarządzenie Nr 122/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 2024 r. jest opublikowane na stronie

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114964,zarzadzenie-nr-12224-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-11-kwietnia-2024-r-w-sprawie-rozstrzygniecia.html