Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie  „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

  1. Fundacja Fabryka Feniksa-25 000 zł

Zarządzenie nr 200/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 maja br. Jest opublikowane na stronie https://www.bip.zyrardow.pl/a,115252,zarzadzenie-nr-20024-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-29-maja-2024-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-otw.html

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Centrum Usług Społecznych, nr tel. tel. +48 (46) 855-31-26 /519-441-704.