Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia w 2024 r.

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje, uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty, oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

  1. Stowarzyszenie Kobiet Z Problemem Onkologicznym „Amazonki” W Żyrardowie, Nasze Zdrowie W Naszych Rękach” – 14 500,00 zł,
  2. Stowarzyszenie Bliżej Natury, Bliżej Siebie, Warsztaty profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego dla młodzieży w klasach szkół podstawowych. Cel: promocja zdrowia psychicznego.: –  10 000,00 zł.

Zarządzenie nr 96/24 Prezydenta Miasta z dnia 20 marca br. opublikowane jest na stronie https://www.bip.zyrardow.pl/a,114878,zarzadzenie-nr-9624-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-20-marca-2024-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-otw.html

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, nr tel. 46 858 15 71, 46 858 15 66