Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął 4 otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zadań, będących usługami społecznymi bądź działaniami wspierającymi  określonymi w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa takich, jak: wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Poniżej prezentujemy organizacje wybrane do realizacji poszczególnych zadań wraz kwotami przyznanych dotacji:

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w roku 2024 r.
 1. Sportowy Żyrardów- 70 000 zł
 2. Stowarzyszenie „ Samoobrony i sportów walki KMT”- 6 000 zł
 3. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Żyrardowie-7 000 zł
 4. Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników w 2024 roku- 25 000 zł
 5. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ŻYRARDÓW-510 000 zł
 6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach, Koło PZW nr 016 w Żyrardowie – 10 000 zł
 7. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów -25 000 zł
 8. Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long -70 000 zł
 9. Stowarzyszenie „Niezwykli” na rzecz wspierania dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie- 15 000 zł
 10. Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki LEN-120 000 zł
 11. Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -26 000 zł
 12. Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju STRZELEC Żyrardów-7 000 zł
 13. Akademia Piłkarska Żyrardowianka Żyrardów – 405 000 zł
 14. Klub Rocky- Żyrardów- 45 000 zł
 15. Stowarzyszenie Run de Girard- 12 000 zł
 16. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – 22 000 zł
 17. Oratorium św. Jana Bosko – 70 000 zł
 18. Stowarzyszenie Academia Gorila Żyrardów-39 000 zł
 19. Klub sportowy KUMITE -6 000 zł
 20. Stowarzyszenie Sport Life- 10 000 zł
 • Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej (usługa społeczna określona w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa):
 1. Stowarzyszenie Sport Life- Poradnictwo Specjalistyczne- logopedia, 50 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Sport Life-Poradnictwo specjalistyczne – rehabilitacja wad postawy-57 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Sport Life-Poradnictwo specjalistyczne – dietetyk-17 000,00 zł
 4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego- terapia, rehabilitacja- 60 000,00 zł
 5. Fundacja Stałego Rozwoju – Żyrardowskie Biuro Interwencyjne – 26 000,00 zł.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działanie wspierające określone w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa):

  1. Stowarzyszenie Pro Bono For People – Socjoterapia – 22 000,00 zł
  2. Oratorium św. Jana Bosko – Klub Aktywizacji Społeczno- Zawodowej – 34 000,00 zł
  3. Oratorium św. Jana Bosko – Pedagogika ulicy – 31 000,00 zł.

 • Promocja i organizacja wolontariatu (działanie wspierające określone w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa):
 1. Fundacja Turbo Edukacja- Centrum Wolontariatu-15 000,00 zł
 2. Fundacja Idylla- Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności – usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych – 48 938,00 zł
 3. Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa– Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności- usługa animacji społeczno-kulturalnej dla osób niesamodzielnych- 20 000,00 zł.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (usługa społeczna określona w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa):
 1. Fundacja Idylla – Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności – usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych – 48 938,00 zł
 2. Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa – Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności- usługa animacji społeczno-kulturalnej dla osób niesamodzielnych –  20 000,00 zł.

Zarządzenia opublikowane są na stronie https://www.bip.zyrardow.pl/m,5682,zamkniete.html

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usług Społecznych, nr tel. tel. +48 (46) 855-31-26 /519-441-704