Strategia to najważniejszy dokument programowy samorządu dotyczący sfery życia społecznego, w tym problemów i potrzeb społecznych. Zawiera diagnozę sytuacji lokalnej oraz cele i konkretne działania, ukierunkowane na wspieranie mieszkańców w codziennym życiu. Obejmuje m.in. kwestie związane z rodzinami, osobami z niepełnosprawnością, dziećmi i młodzieżą, czy seniorami. Pozwala systematycznie i planowo realizować konkretne działania i pozyskiwać fundusze zewnętrzne.

Decyzją Prezydenta powołany został zespół roboczy złożony z przedstawicieli jednostek publicznych oraz aktywnych mieszkańców działających m.in. w lokalnych organizacjach pozarządowych. Zadaniem zespołu będzie wypracowanie założeń do strategii i opracowanie projektu dokumentu. Dokument ma powstać przy szerokim udziale i dialogu z mieszkańcami naszego miasta, zgodnie z wdrażanym w naszym samorządzie procesem aktywizacji mieszkańców w sprawach publicznych.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące działanie zespołu ds. strategii, we wtorek, 30 listopada 2021 r. o godz. 16.30 w Resursie. Podczas spotkania wręczone zostaną nominacje członkom zespołu. Po części oficjalnej odbędzie się pierwsze spotkanie robocze z udziałem ekspertów zewnętrznych wspierających proces tworzenia strategii.