Wykonawca w pierwszej kolejności  przystąpił do prac związanych z remontem kanalizacji deszczowej w ulicy. Następnie wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy oraz chodników. Realizacja prac związana jest z utrudnieniami w ruchu. Prosimy kierowców o przestrzeganie tymczasowej organizacji ruchu w ulicy.

Inwestycja realizowana jest w ramach programu  „Bezpieczne Drogi” dofinansowanego ze środków Spółki CPK.