W tym roku Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski roku przeznaczył 125 tys. zł dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne w obszarze rewitalizacji. Po raz szósty w konkursie ofert wybrane zostały organizacje, które  zrealizują zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców w przestrzeniach sąsiedzkich oraz promocji działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji.

Do konkursu wpłynęło 6 ofert, 4 z nich, po ocenie formalnej i merytorycznej, uzyskały dofinansowanie:

– Żyrardów – miasto marzycieli i rzemieślników. Fundacja Instytut Imagistyki Społecznej – kwota dotacji 31 085,00zł

– Żyrardów – miasto marzycieli i rzemieślników. Ciąg dalszy. Fundacja Instytut Imagistyki Społecznej – kwota dotacji 31 250,00zł

Zazielenianie podwórek. Fundacja Kwietna – kwota dotacji 31 000,00zł

Zielone przestrzenie sąsiedzkie – sposobem na wspomaganie rozwoju lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Bliżej Natury, Bliżej Siebie – 30 726,00zł

Dwie oferty realizowane przez Fundację Instytut Imagistyki Społecznej wpisują się w zadanie I pn. Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji. Ich realizacja przyczyni się do promowania i wsparcia tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. Rzemieślnicy są ogromną wartością dla poprzemysłowego miasta, w kontekście promocji miasta i rozwoju gospodarczego, w tym również ruchu turystycznego.

W ramach zadania II pn. Zazielenianie podwórek realizowane będą działania przez Fundację Kwietną wspólnie z mieszkańcami podwórka ograniczonego ulicami Limanowskiego, Narutowicza, Wyszyńskiego oraz przez Stowarzyszenie Bliżej Natury, Bliżej Siebie na podwórku przy ul. Limanowskiego, Waryńskiego i Narutowicza.

Jeszcze w maju rozpoczną się pierwsze działania, a realizacja wszystkich zadań zakończy się w grudniu bieżącego roku!