W Parku Miejskim im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie w najbliższych dniach rozpocznie się remont zbiornika wodnego. Zbiornik ten wymaga pilnego remontu. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia tego przedsięwzięcia jest całkowite opróżnienie z wody całego układu wodnego w parku.

Skomplikowany proces opróżniania wody ze wszystkich zbiorników i cieków w parku, nastąpi to już teraz, a prace związane z renowacją zbiornika wodnego „Bielnik” rozpoczną się zaraz po nim i będą etapowane.

Pierwszy etap tych prac obejmuje wykonanie lewara wodnego w rejonie upustu zbiornika wodnego „Bielnik” umożliwiającego przerzut wody do koryta rzeki Pisia Gągolina istniejącym wylotem w rejonie ulicy Farbiarskiej oraz wykonanie zasuw wodnych do regulacji poziomu wody w tym zbiorniku umożliwiających przerzut wody z układu parkowego Parku Miejskiego docelowo do koryta rzeki Pisia Gągolina, projektowanym nowym wylotem w rejonie ulicy Farbiarskiej. Wszystkie te prace zostały uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

W drugim etapie powstanie nowy kolektor zrzutowy, który zapewni bezpieczny przepływ wody rzecznej przez zbiornik wodny Bielnik i jej odprowadzanie do koryta rzeki Pisia Gągolina. Prace mają być zakończone do końca 2021 roku.

Ponadto wykorzystując brak wody w Parku im. Karola Augusta Dittricha, przeprowadzone zostaną niezbędne konserwacje i naprawy urządzeń wodnych parkowego układu wodnego. Remont jest realizowany w porozumieniu z Miastem przez Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i okolic oraz Firmę Bielnik Park Residence, która buduje osiedle mieszkaniowe na Bielniku.