Urząd Miasta Żyrardowa wspólnie z pracownikami Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie przygotował wystawę fotograficzną prezentującą działania remontowe w ramach projektu „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła MBP w Żyrardowie, którego partnerem jest Miasto Żyrardów. Wystawę od minionej niedzieli można oglądać w kościele.

W ubiegłym roku, w ramach projektu, wykonane zostały niezwykle ważne i pilne prace, pierwsze takie w ponad stuletniej historii kościoła, polegające na renowacji wież kościelnych i wzmocnieniu pinakli. Dodatkowo wykonano termomodernizację tj. montaż zaworów termostatycznych do grzejników oraz usprawnienia dla niepełnosprawnych w postaci poprawy dostępności toalety.

Przeprowadzone prace miały istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony jednego z najcenniejszych zabytków naszego miasta, którego bryła dominuje krajobrazie XIX-wiecznej osady fabrycznej Żyrardowa.

Przez kilka miesięcy widzieliśmy jedynie rusztowania okalające strzeliste wieże żyrardowskiej fary, teraz dzięki prezentowanym na wystawie fotografiom możemy zobaczyć jak przebiegały prace oraz ich efekty. Jedna z plansz ekspozycji poświęcona jest ciekawostkom odkrytym podczas renowacji. Dokumentacja fotograficzna prezentowana na wystawie została udostępniona przez Wykonawcę remontu, firmę ZKR Sp. z o.o.

Wystawa udostępniona została także poniżej.

Przypomnijmy, że partnerem projektu „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła MBP w Żyrardowie jest Miasto Żyrardów, a środki na jego realizację Parafia pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 1 593 820,05 zł.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne było za jego promocję, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością. W ramach tych działań wydana została broszura o historii i zabytkach kościoła, napisana powiększoną czcionką czarnodrukową i czcionką brajlowską, tyflografika prezentująca rysunek fasady kościoła z warstwą dotykową oraz ulotki napisane brajlem z krótką, podstawową informacją o kościele. Wszystkie te materiały dostępne są w świątyni.