Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Rodzice, w terminie od 26 czerwca do 3 lipca br. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do:

  • Miejskiego Przedszkola Nr 8 – dla dzieci urodzonych w 2020 r. (oddział trzylatków);
  • Miejskiego Przedszkola Nr 5 – dla dzieci urodzonych w 2019 r. (oddział czterolatków);
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 – dla dzieci urodzonych 2017 r. („zerówka”);
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 – dla dzieci urodzonych 2017 r. („zerówka”);
  • Szkoły Podstawowej Nr 7 – dla dzieci urodzonych 2017 r. („zerówka”).

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.