Informujemy, że okresie od 30 maja do 6 czerwca br. trwa rekrutacja uzupełniająca do klas I publicznych Szkół Podstawowych Nr 2 i 7. Szkoły te, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, nadal dysponują wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem: http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl.