Uwaga Rodzice! W okresie od 31 maja do 7 czerwca 2021 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do klas I publicznych Szkół Podstawowych Nr 2 i 7. Szkoły te, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, nadal dysponują wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem: http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl.