Rozpoczyna się rekrutacja do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach 4 marca, od godz. 9.00 do 8 kwietnia 2024 r., do godz. 14.00 należy dokonać rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej. Oprócz dostarczenia do szkoły tradycyjnej formy papierowej zgłoszenia/wniosku istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać zgłoszenie/wniosek oraz niezbędne dokumenty – podpisując profilem zaufanym.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica i Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja odbywać się będzie w dniach 25 marca – 12 kwietnia 2024 r.

Natomiast wnioski o przyjęcie do klasy VII oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi przyjmowane będą w dniach 4-15 kwietnia 2024 r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W dniach od 5 marca od godz. 9.00 do 20 marca 2024 r. do godz. 14.00 odbywać się będzie rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – podpisując profilem zaufanym. Pamiętajmy, że jest to również czas na złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru ww. wniosku w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie https://www.zyrardow.pl/ w zakładce Oświata.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, ul. Józefa Mireckiego 56, nr tel. 46 858 15 69, 46 855 36 09.