Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do miejskich placówek oświatowych na rok szkolny 2023/2024. Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał zarządzenia w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Szczegółowy harmonogram rekrutacji stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 31/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2023 r.

Od 27 lutego, od godz. 8.00 do 6 marca 2023 r., do godz. 16.00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

W dniach od 7 marca od godz. 9.00 do 21 marca do godz. 14.00 odbywać się będzie rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – podpisując profilem zaufanym. Pamiętajmy, że jest to również czas na złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru ww. wniosku w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Załącznik do Zarządzenia nr 32/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia br. określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi oraz oddziałami dwujęzycznymi na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

W dniach 6 marca, od godz. 9.00 do 3 kwietnia, do godz. 14.00 należy dokonać rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej. Istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać wniosek oraz niezbędne dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – podpisując profilem zaufanym. W tym samym czasie należy złożyć w wersji papierowej: zgłoszenie do klasy I szkoły obwodowej lub wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica i Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja odbywać się będzie w dniach 27 marca – 14 kwietnia 2023 r.

Z kolei wnioski o przyjęcie do klasy VII oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi przyjmowane będą w dniach 3-14 kwietnia 2023 r.

Zarządzenia w sprawie rekrutacji do miejskich placówek oświatowych opublikowane są na stronie www.bip.zyrardow.pl

Zarządzenie nr 31/23
Zarządzenie nr 32/23

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Oświata /
Rekrutacja – przedszkola 
Rekrutacja – szkoły podstawowe

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta, ul. Mireckiego 56, nr tel. 46 858 15 69.