Drodzy Rodzice, przypominamy, że 27 lutego rozpoczęła się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, a w dniu 6 marca rusza rekrutacja do szkół podstawowych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Od 27 lutego, od godz. 8.00 do 6 marca, do godz. 16.00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

W dniach od 7 marca od godz. 9.00 do 21 marca do godz. 14.00 odbywać się będzie rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – podpisując profilem zaufanym. Pamiętajmy, że jest to również czas na złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru ww. wniosku w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach od 6 marca, od godz. 9.00 do 3 kwietnia, do godz. 14.00 należy dokonać rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej. Istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać wniosek oraz niezbędne dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – podpisując profilem zaufanym. W tym samym czasie należy złożyć w wersji papierowej: zgłoszenie do klasy I szkoły obwodowej lub wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica i Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja odbywać się będzie w dniach 27 marca – 14 kwietnia.

Z kolei wnioski o przyjęcie do klasy VII oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi przyjmowane będą w dniach 3-14 kwietnia.

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji dostępne są na stronie miasta Miasta w zakładce Mieszkaniec / Oświata:

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do szkół podstawowych 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta, ul. Mireckiego 56, nr tel. 46 858 15 69.