Wiemy już, jaki podmiot realizować będzie zadanie polegające na rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w Żyrardowie w ramach miejskiego programu polityki zdrowotnej w tym zakresie na lata 2023-2025. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął konkurs ofert.

Do realizacji zadania została wybrana Pracownia Fizjoterapii dr Wójcicka, funkcjonująca przy ul. Piastowskiej 13c w Żyrardowie.

Po podpisaniu umowy, będą udzielane bezpłatne świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025” przyjęty został Uchwałą Nr LXIV/557/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr 147/23 Prezydenta Miasta z dnia 18 maja br. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dostępne jest na stronie: https://www.bip.zyrardow.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, nr tel. 46 858 15 71.