Remonty zabytkowych budynków komunalnych, przebudowa dróg, budowa parkingów, ścieżek rowerowych i pieszych, rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – to aktualnie realizowane w Żyrardowie inwestycje. Zimowa aura w pewnym stopniu utrudniała zakres prowadzenia niektórych prac, ale planowane terminy ich zakończenia nie powinny znacząco wydłużyć się. Przyjrzyjmy się bliżej trwającym inwestycjom oraz sprawdźmy, jakie zadania aktualnie przygotowywane są przez Urząd Miasta do realizacji w najbliższej przyszłości.  

Inwestycje w trakcie realizacji

Modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy Transportowe na trasie nowych autobusów elektrycznych, wspierających uprzywilejowanie zielonego transportu publicznego. Realizacja zadania dobiega końca.

Remont zabytkowych budynków komunalnych w ramach projektu ,,Domy pełne historii”.
Trwają prace remontowe w budynkach przy ul. Fryderyka Chopina 17, ul. 1-go Maja 31. Zakończono remont części wspólnych w budynku przy ul. 1-go Maja 52, natomiast niebawem zakończy się rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 10.

 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej, w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.
Aktualnie trwa budowa linii energetycznej kablowej do zasilenia oświetlenia trasy rowerowej. Wznowiono również roboty polegające na wzmocnieniu linii brzegowej betonowymi płytami ażurowymi.

Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w pasie drogowym ul. Jana Dekerta oraz w pasie drogowym ul. Romualda Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi wraz z przebudową dróg w tych ulicach. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.

Ponieważ poprawiły się warunki pogodowe wznowiono roboty brukarskie na części parkingu przy ul. Romualda Mielczarskiego. Opóźniająca się procedura przekazania przez PGE umów na usunięcie kolizji ogranicza prace na obydwu parkingach. Realizacja inwestycji, pomimo utrudnień, dobiega końca.

Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. W trakcie ferii zimowych, tj. od 13 lutego br., wykonawca rozpoczął prace przy wymianie instalacji c.o. i instalacji elektrycznej. Równolegle oczyszczana jest elewacja budynku oraz wykonywane docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Budowa ścieżki z drewnianych podestów wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny, od ul. Kanałowej do ul. Słowiańskiej, wraz z tarasami, małą architekturą oraz edukacyjnymi tablicami informacyjnymi.
Inwestycja zrealizowana jest już w 90 procentach. W ramach tego zadania przybrzeżna roślinność wzdłuż powstającej kładki wzbogacona została nowymi drzewami i krzewami oraz nasadzeniami w postaci mat wegetacyjnych obsadzonych roślinnością szuwaru brzegowego i roślinami podwodnymi, m.in. takimi gatunkami, jak: irys, mięta, turzyca, przetacznik czy tatarak.

Inwestycje przygotowywane do realizacji

W ramach programu ,,Inicjatywa lokalna’2022 twa przygotowywanie następujących zadań:
– budowa oświetlenia w ul Konwaliowej,
– budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej,
– modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29,
– rewitalizacja terenu zieloni przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29,
– dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

W trakcie procedury przetargowej są zadania, na które Miasto pozyskało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład:
przebudowa ul. Wincentego Witosa na odcinku  od ul. Michała Kleofasa Ogińskiego do ul. Marcowej,
przebudowa ul. Wrzosowej,
przebudowa ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej,
przebudowa ul. Słonecznej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonego odcinka ul. Szarych Szeregów,
przebudowa ul. Armii Krajowej,
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Miasto przystąpiło do przygotowania dokumentów, które pozwolą na ogłoszenie przetargu na kolejną inwestycję drogową:

Przebudowa ulicy Jana Brzechwy (etap II). W ramach zadania w bieżącym roku planuje się wybudować zakres ulicy Jana Brzechwy na odcinku od istniejącego utwardzenia (wykonanego w roku ubiegłym) do ulicy Wypoczynkowej.

– Trwają prace mające na celu wyposażenie wyremontowanego budynku Kantoru, który stanowić ma istotny ośrodek administracji samorządowej oraz ośrodek kulturowo-edukacyjny, integrujący mieszkańców i pielęgnujący lokalną historię.

Dobiega końca postępowanie przetargowe na wyposażenie Kantoru w meble. Trwa przetarg na wykonanie ekspozycji pn. Multimedialny Ośrodek Tradycji i Edukacji Kulturowej (MOTEK). Ogłoszony został także przetarg na zakup i montaż elementów infrastruktury sieciowej do budynku Kantoru wraz z dostawą i instalacją serwera telekomunikacyjnego, terminalami i usługą szkolenia w zakresie obsługi i zarządzania systemem telekomunikacyjnym.

Inwestycje planowane do realizacji

Ponadto opracowywane są dokumentacje dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
przebudowa ul. Sławińskiego,
– przebudowa odcinka ul. 1 Maja
wraz z budową drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego),
przebudowa odcinka ul. Adama Mickiewicza od ul. Jana Kasprowicza do ul. Roszarniczej.