W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty na realizację pierwszego etapu budowy hospicjum w Żyrardowie , przedłużono termin składania ofert do dnia 13.05.2022 do godz. 15.00.

 

Przetarg na kompleksowe wykonanie robót budowlanych ETAPU I-go „stanu zerowego” ogłosiło Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia: