Na ogłoszony przez Stowarzyszenie ,,Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy przetarg na realizację pierwszego etapu budowy hospicjum w Żyrardowie w pierwotnie wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty. W przedłużonym do dnia 13.05.2022, do godz. 15.00, terminie wpłynęły dwie oferty. Obecnie trwają negocjacje z oferentami. O wyborze Zarząd Stowarzyszenia poinformuje w najbliższym czasie.

 

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia: