W ubiegłym tygodniu Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał z Wykonawcami umowy na realizację kolejnych ważnych inwestycji drogowych o łącznej wartości ponad 3,7 mln zł! Przed nami przebudowa drugiego odcinka ul. Bohaterów Warszawy oraz budowa ul. Leszczynowej.

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy, na odcinku od ul. Środkowej do ul. Spacerowej, polegać będzie na wykonaniu kanalizacji deszczowej, przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej na odcinku od Bohaterów Warszawy do ul. Bora Komorowskiego wraz z demontażem i odtworzeniem części nawierzchni, wykonaniu kanału technologicznego oraz budowie zatok parkingowych i nawierzchni jezdni. Wykonawcą inwestycji jest „TIT BRUK” Tomasz Knopik. Wartość umowy – 2 285 832,00 zł.

Budowa ul. Leszczynowej obejmuje następujący zakres prac: wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów i dojść do furtek. Prace wykona firma JKM Mirex Sp. z o.o. Wartość inwestycji – 1 417 532,88 zł.

Roboty w obu ulicach potrwają 5 miesięcy.