Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

Na konkurs wpłynęło w sumie 10 ofert. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej prezydent postanowił przyznać dotacje na działania z obszaru kultury następującym podmiotom:

  1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr na zadanie: Żyrardowska Akademia Rozwoju Teatralnego „Ż – art” – Teatr jako metoda animacji i edukacji kulturowej w przestrzeni miejskiej, dofinansowanie w kwocie 74 460,00 zł.
  2. Aktorzy i Przyjaciele Teatru 36 zł na zadanie: Reaktywacja festiwalu teatralnego Kszesło, dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł.
  3. Fundacja Seniorwizacja na zadanie: Tak i… w Żyrardowie – warsztaty improwizacji teatralnej i fotografii 25 540,00 zł.

Dwie spośród wskazanych do dofinansowania ofert realizowane będą w cyklu dwuletnim, czyli do końca grudnia 2023 roku.