W związku z planowanym rozpoczęciem świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Żyrardowa, Centrum Usług Społecznych przygotowało cykl informacji prezentujących nową ofertę, z której już niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać nieodpłatnie. Jedną z takich usług jest poradnictwo psychologiczne.

Dla kogo?

Usługa poradnictwa psychologicznego przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Żyrardowa. Skorzystać z niej mogą osoby dorosłe, dzieci, młodzież, rodziny, małżeństwa.

Na czym polega usługa?

Usługa polega na regularnych konsultacjach z psychologiem, których celem jest wsparcie w rozwiązaniu trudności życiowych. Mogą to być sytuacje związane ze stratą osoby bliskiej, trudności w wychowaniu dzieci, konflikty rodzinne, trudności w kontaktach społecznych, zagrożenie depresją oraz wszystkie inne, które powodują negatywne samopoczucie i pogorszenie kondycji zdrowotnej. W ramach usługi zapewniona będzie całkowita poufność i profesjonalne wsparcie.

Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z nową ofertą i zgłaszania zainteresowania skorzystaniem z usług przewidzianych w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres , bądź osobiście w siedzibie CUS, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.