Aktualnie w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie trwa nabór na trzy stanowiska urzędnicze: Referent w Zespole do Spraw Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego oraz na dwa stanowiska pomocnicze i obsługi – Koordynator indywidualnych planów usług społecznych i Organizator usług społecznych.

Nabór na stanowisko Referenta trwa do dnia 26 października br., do godz. 12.00. Natomiast oferty pracy na stanowiskach pomocniczych i obsługi przyjmowane są do dnia 25 października 2021r. do godz. 12.00. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie lub przesłać pocztą.

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami na poszczególnych stanowiskach. Ogłoszenia o naborach opublikowane są na stronie www.bip.cus-zyrardow.pl w zakładce Nabór na wolne stanowiska.

Szczegółowe informacje uzyskać można również w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3, nr tel.(46) 855 31 26.