Szanowni mieszkańcy i miłośnicy naszego miasta, chcielibyśmy przybliżyć Wam temat remontu Kantoru, w którym prowadzone są bardzo ciekawe prace, obejmujące konserwację zabytkowych murów ceglanych oraz drewnianego wyposażenia wnętrza.

oczyszczona fasada budynku kantoru w Żyrardowie

Oczyszczona fasada budynku Kantoru w Żyrardowie

Na początku kilka słów o pracach prowadzonych na zewnątrz budynku. Radziejowicka cegła, z której został wzniesiony budynek charakteryzuje się bardzo dużą trwałością i intensywnym czerwono -pomarańczowym kolorem. Została oczyszczona metodą strumieniowo – ścierną na sucho, następnie zaimpregnowana. Duże ubytki naprawiono cegłami o odpowiednich parametrach i flekami, mniejsze kitami konserwatorskimi. Zostały również uzupełnione specjalistycznymi preparatami oryginalne ciemno szare spoiny. Usunięto wtórne fugi cementowe, powodujące szkodliwe dla budynku wytrącanie się soli i tworzenie nieestetycznych nacieków. Profesjonalną zaprawą naprawiono parapety zewnętrzne.

Dużo dzieje się też wewnątrz budynku. Do dwóch pracowni konserwatorskich wyjechały zabytkowe drzwi wewnętrzne wraz z ościeżami oraz drewniane okładziny ścienne, dekoracje słupów i belek wykonane z tego samego materiału. Stolarkę oczyszczono mechanicznie i chemicznie, uzupełniono ubytki i zagruntowano, obecnie jest przygotowywana do malowania. Drzwi, których stan zachowania wykluczał naprawę zostaną wiernie odtworzone.

nowe okna w kantorze

Nowe okna w Kantorze

Stan okien uniemożliwiał ich konserwację, Po wielu komisjach konserwatorskich postanowiono zrekonstruować stolarkę okienną z zachowaniem zabytkowych okuć i odtworzeniem pierwotnej kolorystyki (tylko kilka ostatnich warstw farby na oknach było ciemno brązowych). Zamontowano wstępnie kilka sztuk na II piętrze, w kolejnej fazie prac zostaną dodane ozdobne listwy.

W pracowni stolarza ebenisty znajdują się również zabytkowe meble stanowiące zachowane pierwotne wyposażenie budynku. Są starannie oczyszczane i konserwowane. Po zakończeniu robót budowlanych wrócą na swoje miejsce.

Zabytkowe stropy wykonane z blachy falistej

Zabytkowe stropy wykonane z blachy falistej

Nie wszystkie cenne elementy zabytkowego budynku można konserwować w pracowni. Zabytkowe stropy drewniane i te wykonane z blachy falistej oraz żeliwne kolumny są poddawane specjalistycznym pracom in situ.

Na szczególną uwagę zasługują zachowane na pierwszym piętrze budynku oraz w Sali skrzydła północnego stropy drewniane kasetonowe. Przed remontem wszystkie były zamalowane wieloma warstwami farby, ostatnie, ciemnobrązowe, sprawiły, że finezyjny rzeźbiony detal, bogate oprofilowane gzymsy oraz różnorodne układy ozdobionych frezami desek wypełniających płyciny, nie były widoczne. Dzięki setkom godzin pracy stolarzy, użyciu specjalistycznych past oraz specjalnie przygotowanych narzędzi ponad połowa z nich ukazała swoją pierwotną, różnorodną kolorystykę i dekoracje. Czekamy na kolejne niespodzianki.

Drewniane kasetony

Drewniane kasetony

Wszystkie prace konserwatorskie przy zabytkowym drewnie nadzoruje ze strony wykonawcy, renomowany krakowski konserwator o dużym doświadczeniu zawodowym – Pan Sulisław Przemysław Ćwiertnia. Na swoja kolej oczekują, starannie zapakowane, szafy pancerne. Nimi będzie zajmował się konserwator metalu.

Prace konserwatorskieOpisane działania prowadzone są na podstawie profesjonalnych programów prac konserwatorskich, których sporządzenie poprzedzone było szczegółowymi badaniami. Osoby prowadzące prace konserwatorskie jak również ich wykonawcy,  posiadają specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie. Wszystkie roboty w zabytkowym budynku są prowadzone z zachowaniem należytej staranności pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków.

 

 

Maria Badeńska-Stapp , Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie