Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił nabór na stanowiska urzędnicze Informatyk w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz Inspektor/ Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa. 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty, jak też zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy dostępne są w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Żyrardowa opublikowanym na stronie www.bip.zyrardow.pl:

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114590,nabor-na-stanowisko-urzednicze-informatyk-w-urzedzie-miasta-zyrardowa.html

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114493,nabor-na-stanowisko-urzednicze-inspektor-glowny-specjalista-w-wydziale-zamowien-publicznych-urzedu-m.html

Skany dokumentów należy zaszyfrować (np. archiwum ZIP zabezpieczone hasłem) i przesłać w terminie do 12 lutego 2024 r. do godz. 12: 00 na adres podając w tytule maila „nabór nr OR.2110.4.2024.” W smsie, na numer telefonu 665-696-345 należy przesłać hasło do zaszyfrowanych dokumentów, hasło powinno składać się z min. 8 znaków i zawierać min: 1 wielką literę, 1 małą, cyfrę i znak specjalny.

Zachęcamy do zgłaszania swoich ofert!