W Urzędzie Miasta Żyrardowa trwają nabory na wolne stanowiska urzędnicze do Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego oraz na samodzielne stanowisko specjalisty ds. zarządzania energią na ½ etatu.

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zarządzania energią na ½ etatu w Urzędzie Miasta Żyrardowa kończy się 19 kwietnia.

Na stanowisko Inspektor/Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa aplikować można do 24 kwietnia.

Nabór na stanowisko urzędnicze Główny specjalista / Inspektor / Podinspektor ds. transportu miejskiego w Wydziale Dróg i Transportu Miejskiego Urzędu Miasta Żyrardowa trwa do 30 kwietnia.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty, jak też zakresu obowiązków na tych stanowiskach pracy dostępne są w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Żyrardowa opublikowanych na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Nabory na wolne stanowiska.

Skany dokumentów należy zaszyfrować (np. archiwum ZIP zabezpieczone hasłem) i przesłać na adres .

Zachęcamy do składania ofert!