We wtorek, 30 listopada, odbyło się w Resursie spotkanie inaugurujące działanie zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardowa. Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył członkom zespołu nominacje, życząc sprawnej i efektywnej współpracy, sprzyjającej opracowaniu najważniejszego dokumentu programowego samorządu miasta, dotyczącego sfery życia społecznego, w tym problemów i potrzeb mieszkańców.

Strategia zawierać ma diagnozę sytuacji lokalnej oraz cele i konkretne działania, ukierunkowane na wspieranie mieszkańców w codziennym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin, osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Zadaniem zespołu będzie wypracowanie założeń do strategii i opracowanie projektu dokumentu. Do prac w zespole powołani zostali przedstawiciele jednostek publicznych oraz aktywni mieszkańcy  działający m.in. w lokalnych organizacjach pozarządowych. Dokument ma powstać przy szerokim udziale i dialogu z mieszkańcami naszego miasta, zgodnie z wdrażanym w naszym samorządzie procesem aktywizacji mieszkańców w sprawach publicznych.

– Jestem przekonany, że dialog pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk wyznaczy kierunki kolejnych dobrych zmian w naszym mieście. Sprawy społeczne dotyczą przecież każdego z nas – podkreśla prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Pracami nad przygotowaniem projektu strategii koordynować będzie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Skład zespołu ds. strategii:
Danuta Litewnicka – Stowarzyszenie Równych Szans,
Krystyna Langa – Stowarzyszenie Dotyk Nadziei,
Ks. Łukasz Owsianko SDB – Oratorium Św. Jana Bosko,
Mariya Yakubovych – Fundacja Ternopilska,
Jerzy Kwaczyński – PTTK Żyrardów,
Paulina Drozd – Stowarzyszenie Żyrardów Nosi,
Teresa Piech – Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie,
Jadwiga Szcześniak i Ewa Łaguna – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Dorota Radkiewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Joanna Hińcza – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Anna Marcinowska – Klub Seniora,
Eugeniusz Latek, Mateusz Jankowski, Wojciech Cichobłaziński – aktywni mieszkańcy Żyrardowa.
Jakub Kamiński, Renata Feder-Schab, Paulina Jakubowska – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie,
Adam Lemiesz – Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa,
Aleksandra Zimoch – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
Katarzyna Leszczyńska – Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie Urzędu Miasta Żyrardowa,
Natalia Klem – Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Żyrardowa,
Marzena Kuran – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa.