Przez najbliższe 3 miesiące 9 organizacji pozarządowych realizować będzie działania społeczne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Oferty złożone zostały w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał 13 umów na łączną kwotę dofinansowania 125 tys. zł.

Dzięki środkom z budżetu miasta przeprowadzonych zostanie szereg atrakcyjnych i bardzo różnorodnych działań. Z oferty skorzystać będą mogli zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Organizacje zaplanowały m.in. warsztaty teatralne, plastyczne, taneczne, a także zabawy animacyjno – sportowe czy „podwórkową” pracę środowiskową.

Poniżej prezentujemy wykaz ofert zatwierdzonych do realizacji.

– Rewitalizacja tańcem – aktywizacja taneczna osób dorosłych – Fundacja Klub Sportowy, Gimnastyki i Tańca Mash Art.

– Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży – Fundacja Klub Sportowy, Gimnastyki i Tańca Mash Art.

– Mój Żyrardów – śladami Pawła Hulki Laskowskiego, Żyrardów Pawła Hulki Laskowskiego – Stowarzyszenie ,,Świetlik” w Żyrardowie.

– Indywidualne treningi bokserskie – Sportowy Żyrardów.

– Muzyczny Żyrardów – Fundacja ,,Pięknie żyć”.

– Apetyt na życie – Fundacja ,,Pięknie żyć”.

– Niepodległa łączy – Fundacja Gwiazd.

– Podwórkowe kolędowanie – Fundacja Gwiazd.

– Reintegracja mieszkańców – Stowarzyszenie Sport Life.

– Integracja mieszkańców – Stowarzyszenie Sport Life.

– 4 Pory Roku Żyrardowa – działania performatywne w obszarze rewitalizacji
Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr.

– Szkoła animatora podwórkowego – Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”.

– Pierwsza pomoc dla Przedszkola nr 9 – Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Poszczególne działania będziemy na bieżąco zapowiadać i relacjonować na facebookowym profilu Rewitalizujemy Żyrardów : https://www.facebook.com/rewitalizujemyzyrardow