Miasto Żyrardów, mając na uwadze wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, przystąpiło do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa”.

Adaptacja do zmian klimatu jest długim i bardzo złożonym procesem. Celem działań adaptacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców i użytkowników miasta.

Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii dotyczącej działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w naszym miastach. Prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem https://forms.gle/VjVxThPGKGr76Dze9

Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki wykorzystamy do statystycznego opracowania dokumentu.