Wkrótce rozpocznie się pierwsza w historii naszego miasta inwestycja polegająca na odnowie i zagospodarowaniu dawnych kwartałów robotniczych na obszarze zabytkowej osady fabrycznej. Miasto Żyrardów wyłoniło firmę, która wykona zaplanowane prace na terenie dwóch podwórek położonych przy ul. Limanowskiego i Mireckiego.   

Zadania realizowane będą z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

– Przed nami dużo pracy, to ogromne i trudne przedsięwzięcie, dzięki któremu perła Żyrardowa, jaką jest XIX-wieczna osada fabryczna jeszcze bardziej zyska na wartości, a mieszkańcom dawnych domów robotniczych oddamy do użytku w pełni zagospodarowaną komfortową i estetyczną przestrzeń wraz z odnowionymi komórkami i nowymi elementami małej architektury. Na czas trwania prac, które wiążą się z pewnymi uciążliwościami, liczymy na wyrozumiałość mieszkańców i dobrą współpracę – mówi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Wykonawcą prac będzie firma Baobab Brandys Sp. z o.o. z Warszawy.

Zagospodarowanie kwartałów obejmie m.in.:
– wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych, chodników, miejsc parkingowych, utwardzeń wokół istniejących komórek i fundamentów oraz zjazdów publicznych;
– budowę systemu monitoringu wizyjnego;
– wykonanie oświetlenia;
– budowę i montaż elementów małej architektury;
– remont zabytkowych budynków gospodarczych tzw. komórek.

Zagospodarowanie kwartału przy ul. Limanowskiego kosztować będzie 2 276 230,87 zł. Wartość prac zaplanowanych na terenie podwórka przy ul. Mireckiego wyniesie 2 025 313,97 zł.

Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br.