A my będziemy zaglądać na żyrardowskie podwórka, podpatrywać pedagogów, jak wyzwalają kreatywność wśród dzieci i młodzieży, wzmacniają poczcie wartości, ukierunkowują ich aktywność.

Trzymamy kciuki za pomyślną realizację zamierzonych celów!

Pedagogika ulicy – to działanie zainicjowane przez Miasto Żyrardów w ramach nowego programu usług społecznych koordynowanego przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Realizatorami zadania są Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, Oratorium św. Jana Bosko i Stowarzyszenie Sport Life.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.