W Liceum Ogólnokształcącym miała dziś miejsce premiera albumu „Paweł Hulka. Chwile…”,  poświęconego jednemu z najwybitniejszych żyrardowian. Publikacja powstała w ramach realizacji przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Miasta Żyrardowa.

Autorem tekstów w książce jest Piotr Dudkiewicz – wnuk pisarza. Za dobór zdjęć i grafik odpowiedzialne były Julia Gryffin – prawnuczka Hulki-Laskowskiego i Beata Stawicka – dyrektor LO. Album powstał jako opowieść o pisarzu w trzech wymiarach. Wymiar pierwszy to związki pisarza z miastem rodzinnym Żyrardowem. Drugi wymiar obejmuje jego pracę zawodową, trzeci natomiast życie rodzinne. Tytułowe chwile opowiadane są w publikacji z perspektywy wnuka i prawnuczki. Wartością dodatkową publikacji jest również prezentacja twórczości pisarza. Album stanowi kompleksowe kompendium nt. dorobku Pawła Hulki-Laskowskiego. Publikacja ilustrowana jest niepublikowanymi do tej pory materiałami ikonograficznymi z zasobów Muzeum Mazowsza Zachodniego oraz rodziny pisarza. Ponadto została wzbogacona o płytę CD z minisłuchowiskami zrealizowanymi przez uczniów LO w ramach obchodów Roku Pawła Hulki-Laskowskiego, a wyemitowanymi w Radiu Fama w 2021 roku

Celem publikacji jest popularyzacja postaci Pawła Hulki-Laskowskiego jako jednego z najbardziej znanych mieszkańców Żyrardowa. Pokazuje wiele nowych faktów i opowieści związanych z życiem pisarza, który był wybitnym twórcą, tłumaczem, religioznawcą, krytykiem literackim i wolnomyślicielem. Postać Pawła Hulki-Laskowskiego może być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Dodatkowo atrakcyjność publikacji i jej przekazu zwiększą dołączone słuchowiska i fotografie, a także prace plastyczne dzieci z Żyrardowa przygotowane w ramach obchodów jubileuszowych.