W dniu 28 października w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. W klasach pierwszych rozpoczęło naukę 38 uczniów.

Wychowawcami tych klas są: Pani Elżbieta Wojcik, Pani Dorota Kulpinska – nauczyciel współorganizujący kształcenie i Pani Beata Osuchowska.

Uroczystość była bardzo ważna dla każdego nowego ucznia ”Jedynki”.  Uczestniczący w uroczystości Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, skierował do uczniów i ich rodziców ciepłe słowa.