Na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego zostały zasadzone trzy serbskie świerki symbolizujące trzy dekady funkcjonowania szkoły w budynku przy ulicy Janiny Kacperskiej. Dziś odsłonięto tabliczkę informującą o symbolice otaczających ją drzewek.

Dyrektor szkoły Beata Stawicka i prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, w obecności nauczycieli placówki, uroczyście przecięli wstęgę odsłaniając pamiątkową tabliczkę. Posadzenie trzech świerków jest jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody jubileuszu 100-lecia istnienia liceum.