Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji różnych form wypoczynku.

Termin składania ofert upływa 14.05.2024 roku

Zachęcamy organizacje społeczne do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert.

Zarządzenie Nr 142/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 kwietnia 2024 r.. w sprawie ogłoszenia konkursu opublikowane jest na stronie www.bip.zyrardow.pl/

Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, któremu prezydent powierzył ich przeprowadzenie.

Siedziba CUS znajduje się w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23, nr tel. 46 855 21 36 lub 451-115-684.