Szukasz pracy lub myślisz o jej zmianie, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz się dowiedzieć jak działa rynek pracy i na co zwracać uwagę w planowaniu kariery? Zastanawiasz się czego oczekują pracodawcy vs czego oczekuję ja? Co to oznacza „aktywne poszukiwania pracy”? Jakie są narzędzia i kanały poszukiwania pracy? Jeśli jesteś mieszkańcem Żyrardowa i bez względu na swój status aktywności zawodowej zadajesz sobie te pytania, zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach „Rynek pracy – co muszę wiedzieć i umieć żeby aktywnie poszukiwać pracy”.
Warsztaty odbędą się 23.06.2022 r. (czwartek) oraz 24.06.2022 r. (piątek) w godz. 9:00-15:00 w Żyrardowie, ul. 1 Maja 41B pok. 58.
Program warsztatów
23.06.2022 r.
– Poznanie się i integracja uczestników. Zebranie informacji nt. potrzeb szkoleniowych od uczestniczek warsztatów.
– Zasady skutecznego przekazywania informacji: model komunikacji, bariery w komunikacji, aktywne słuchanie, zasady komunikacji asertywnej.
– Poznawanie siebie: Co umiem?, Jakie posiadam kwalifikacje i zdolności? Co lubię, czyli jakie mam zainteresowania?
– Jaka jestem i co jest dla mnie ważne w pracy? Jak radzę sobie ze stresem?
– Bilans moich zasobów przydatnych w pracy (mocne strony).
– Analiza samej siebie i swoich potrzeb.
– Co to jest rynek pracy i na co zwracać uwagę w planowaniu swojej kariery?
– Stanowisko pracy – co się za tym kryje?
24.06.2022 r.
– Oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec pracowników: Kompetencje poszukiwane na rynku pracy
– Jak szukać pracy, żeby znaleźć?
– Bariery w poszukiwaniu pracy.
– Przegląd skutecznych metod poszukiwania pracy.
– Autoprezentacja: Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, Życiorys zawodowy (CV), List motywacyjny. Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą?
– Formy zatrudnienia: Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne oraz inne formy zatrudnienia.
Prowadząca:
Mgr Magdalena Jabłońska – pedagog specjalny, doradca zawodowy, psycholog, psycholog transportu i psychodietetyk, certyfikowany terapeuta SI, terapeuta TSR. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS w Warszawie. Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku pedagogika. Od 2014 roku pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie gdzie m.in. prowadzi warsztaty kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy dla osób nieaktywnych oraz poszukujących pracy. Ponadto zajmuje się weryfikacją możliwości wykonywania zadań, predyspozycji zawodowych, kompetencji społecznych oraz opracowuje indywidualne plany działania dla uczestników.
_______
Warsztaty „Rynek pracy – co muszę wiedzieć i umieć żeby aktywnie poszukiwać pracy” jest jednym z działań w ramach zadania publicznego pn. „Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej”.
Zadanie „Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej” realizowane jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.