W środę, 27 marca, w Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzono miejską edycję XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z regulaminem turniej odbył się w dwóch grupach wiekowych – gr. I uczniowie kat. 10-12 lat i gr. II uczniowie klas starszych.

Dla uczestników został przygotowany test wiedzy o ruchu drogowym oraz zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test weryfikował wiedzę uczniów z zakresu znaków drogowych, poruszania się po skrzyżowaniach oraz innych przepisów ruchu drogowego.

W grupie młodszej I miejsce zajęli uczniowie SP Nr 3:

– Aleks Majchrzak

– Leon Pelc

– Lena Dziakiewicz

– Nela Łuczak

 

II miejsce SP Nr 6:

– Tadeusz Niewiadomski

– Wojciech Kolasa

– Magdalena Lechniak

– Lena Teofilak

 

III miejsce SP Nr 4:

– Filip Leśniak

– Stanisław Obsznajczyk

– Zuzanna Woźniak

– Kinga Maciszewska

 

W grupie starszej I miejsce zajęli uczniowie SP Nr 7:

– Weronika Grabowska

– Antonina Kowalczyk

– Paweł Miastowski

 

II miejsce – SP Nr 4:

– Aleksander Jarosz

– Mateusz Tylenda

– Kamil Kuran

 

III miejsce – SP Nr 1:

– Dominika Głośniak

– Amelia Kwiryńska

– Seweryn Rokicki