Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Dnia 4 października 2021 r. w Urzędzie Miasta Żyrardowa została złożona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pod nazwą SALOS KIDS” przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”.

Zgodnie z art. 19a ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 18 października 2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty, poprzez wypełnienie załączonego formularza uwag i wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan z podpisem) lub złożenie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach pracy Urzędu.