Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystym apelem na Placu Jana Pawła II z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej, wystawionej przez 37. Sochaczewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej pod dowództwem ppłk. Arkadiusza Grzegorzewskiego. Dowódcą uroczystości był kpt. Mateusz Uziuk. Dowódcę dywizjonu reprezentował mjr. Marcin Korzeniowski.

Uroczystość na Placu Jana Pawła uświetnili swą obecnością przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządu miasta i powiatu, służb mundurowych, organizacji społecznych i politycznych, miejskich placówek, a także młodzież szkolna i harcerze. Szczególne słowa uznania należą się młodzieży za godne reprezentowanie szkół w pocztach sztandarowych.

Apel rozpoczął się podniesieniem na maszcie flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu narodowego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości, Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Obchodząc każdego roku Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, czujemy się dumni, że to właśnie w Polsce, niedługo po Stanach Zjednoczonych, ale przed Francją, spisano pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną konstytucję państwową – powiedział prezydent. – Przywołując chlubne karty polskiej tradycji konstytucyjnej, nie sposób nie przypomnieć, że 2 kwietnia 2022 roku minęło 25 lat od uchwalenia obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. Dlatego też, pielęgnując pamięć o Konstytucji 3 maja i szczycąc się jej przełomowym charakterem, nie zapominajmy o szacunku dla Konstytucji III RP (…). Bądźmy dumni z naszej przynależności narodowej, z odwagą i godnością wyrażajmy naszą polską tożsamość i akcentujmy przywiązanie do symboli narodowych.

Dla uczenia Konstytucji 3 maja odczytany został Apel Pamięci, po którym kompania wojskowa oddała  salwę honorową.

W kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych i Wojskowej Asysty Honorowej. Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii, ks. dziekan Adam Bednarczyk.

Kolejnym z elementów upamiętnienia Konstytucji 3 Maja był piknik historyczny na boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Narutowicza.

Obchody świąt majowych zakończyły się koncertem patriotycznym w wykonaniu zespołu Janka Stokowskiego.