– Mamy w Żyrardowie wody termalne! Wiercenie w celu poszukiwania wód termalnych w Żyrardowie zostało zakończone dużym sukcesem dla miasta – poinformował dziś na konferencji prasowej Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

– Wiemy już, że otwór poszukiwawczy wód termalnych będzie otworem, z którego będziemy eksploatować wody termalne. Zarówno warstwa wodonośna kredy dolnej oraz jury dolnej wykazały bardzo korzystne parametry. Z warstwy wodonośnej kredy otrzymaliśmy temperaturę w złożu zbliżoną do 45°, natomiast woda w jurze wskazuje na temperaturę zbliżoną aż do 70°. Wstępne wyniki badań wskazują, że obydwa horyzonty cechują wysokie ciśnienia złożowe, co mamy nadzieję przełoży się na dużą wydajność, która umożliwi wykorzystanie zasobów wody geotermalnej do ogrzewania naszych domów i mieszkań, co znacznie obniży koszty ciepła. Nie bez znaczenia jest również możliwość wykorzystania tych wód do celów rekreacyjnych, jak i leczniczych. – podkreślił prezydent

Przypomnijmy, dokładnie 16 stycznia br. Prezydent Miasta Żyrardowa dokonał uroczystego uruchomienia maszyny wiertniczej, która miała wykonać odwiert w celu poszukiwania wód termalnych w Żyrardowie. Tak też się stało, 25 marca zakończono proces wiercenia uzyskując głębokość końcową otworu na poziomie 2680 m.

Przystąpienie do wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 było możliwe dzięki pozyskanemu przez Miasto dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymana kwota dotacji 19 852 200,00 zł niemal w 100% pokryła koszty realizacji przedsięwzięcia.

O przebiegu prac wiertniczych oraz właściwościach żyrardowskiej wody termalnej opowiedzieli podczas konferencji Bogdan Noga, Zastępca Dyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii firmy Multiconsult, pełniącej funkcje Inżyniera Kontraktu oraz Jarosław Wagner kierownik ds. geologii. Z kolei Marek Zawada Prezes PEC ,,Żyrardów” wyjaśniał, jak wykorzystanie energii geotermalnej może wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa.

Jak podkreśliła Dagmara Pociech, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa, nadzorująca inwestycję z ramienia Miasta, proces wiercenia w Żyrardowie został zakończony, natomiast nie jest to jeszcze koniec prac na otworze, przed nami są jeszcze prace związane z przygotowaniem otworu badawczego do jego eksploatacji.

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego wielkiego przedsięwzięcia, podziękował też okolicznym mieszkańcom za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość podczas uciążliwego procesu wiercenia. W sposób szczególny prezydent podziękował Radnym Rady Miasta Żyrardowa, którzy kilka lat temu podjęli trudną decyzję o przystąpieniu prac nad odwiertem, bez gwarancji, że inwestycja zakończy się sukcesem. – To właśnie wyróżnia Samorząd Miasta Żyrardowa tej kadencji, że prezydent i radni zawsze podążaliśmy w tym samym kierunku, jakim jest rozwój miasta, a przyświecał nam jeden wspólny cel – dobro Mieszkańców.-