Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców i użytkowników dróg gruntowych. Miasto wprowadza  nowość w zakresie metody ulepszania nawierzchni.

–  Wiemy, jak bardzo zaszkodziły tym drogom intensywne opady deszczu, występujące w ostatnich miesiącach wyjątkowo często – mówi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Spowodowały one, jak nigdy dotąd, wyjątkową degradację nawierzchni. Nie nadążaliśmy ich naprawiać dotychczas stosowaną metodą poprzez równane, profilowane i uzupełniane materiałem miejscowym. Dlatego podjąłem decyzję o zastosowaniu nowej, trwalszej metody ulepszenia dróg gruntowych.

Nowa metoda remontu nawierzchni dróg gruntowych polegać będzie na utwardzaniu destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie z tłucznia betonowego. Metoda ta zapewni przez okres minimum 2 lat komfortowe i bezpieczne poruszanie się pojazdów po utwardzonych drogach oraz wyeliminuje konieczność przeprowadzania częstych i kompleksowych prac naprawczych.

Na początek wytypowano 3 kilometry najbardziej zniszczonych odcinków dróg gruntowych w ulicach: Szczecińska, Batorego (odc. od ul. 11 Listopada do ul. Legionów Polskich), Łużycka, Dębowa (od istniejącego utwardzenia do ul. Mostowej), Kwiatowa, Anielewicza, Grenadierów, Garbarskiego, Peszkowskiego, Topolowa, Spacerowa, Dolna, Prosta.  Jeżeli metoda ta się sprawdzi, będzie stosowana na wszystkich drogach gruntowych.

Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, ale same roboty przeprowadzone zostaną w najbardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych, czyli od czerwca do sierpnia tego roku.