Spotkanie z Rogatkiem odbyło się w ramach Kampanii Kolejowe ABC II realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. To ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.