Czy wiecie, że zużyte części aut oraz elementy samochodów wycofanych z użytku nie są odpadem komunalnym i nie są odbierane w ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami? Takie części powinny zostać dostarczone do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Auta wycofane z użytku i zużyte części samochodowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska – akumulatory, opony, płyny eksploatacyjne itp., nie ulegają biodegradacji, co oznacza, że nie rozkładają się samodzielnie. Po drugie zawierają szereg szkodliwych, a czasem toksycznych dla środowiska substancji. W związku z tym samodzielna utylizacja, w tym również wyrzucanie zużytych elementów auta do kosza jest nieekologiczne, a jednocześnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Tak naprawdę szkodzi planecie, zatruwa powietrze, wodę i glebę. Niektórych może przekonać fakt, że niewłaściwa utylizacja odpadów samochodów może nieść ze sobą poważne konsekwencje prawne.

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w Ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 t.j.)

Co można zrobić z częściami samochodowymi?

  • odbierając samochód z naprawy, można pozostawić zużyte części samochodowe – zakłady mechaniki pojazdowej mają zawarte umowy na odbiór tego typu odpadów,
  • części samochodowe takie jak zderzaki, szyby, folie samochodowe itp. nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne, ani nie pozostawiać ich przy pojemnikach na odpady,
  • nie można spalać tego typu odpadów, jak również pozostawiać ich w miejscach publicznych np. lasach, przy pergolach śmietnikowych – praktyki takie w myśl przepisów prawa stanowią wykroczenie i podlegają karze grzywny,
  • zużyte części samochodowe wytworzone we własnym zakresie w wyniku samodzielnych napraw bezwzględnie można oddać do stacji demontażu pojazdów.

Uwaga – zużyte opony

Zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych maksymalnie 5 opon na gospodarstwo domowe na rok można samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W poniższym linku znajdziecie wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów na terenie województwa mazowieckiego do których można oddać zużyte części samochodowe:

https://mazovia.pl/survey/register/list/id.23

Przypominamy również, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływa bezpośrednio na zarządców nieruchomości, określając ich obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Zarządcy nieruchomości są zobowiązani do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania odpadami na terenie nieruchomości. System ten powinien obejmować segregację, zbieranie, składowanie i przekazywanie odpadów do systemu odbioru odpadów organizowanego przez gminę. Zarządcy są również zobligowani do edukowania mieszkańców o zasadach gospodarki odpadami i motywowania ich do przestrzegania tych zasad. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich Zarządców z terenu Miasta Żyrardowa o podjęcie wspólnej inicjatywy edukacyjnej wraz z Urzędem Miasta Żyrardowa w zakresie edukowania naszych mieszkańców o prawidłowej gospodarce odpadami. Wierzymy, że wspólne działania przyniosą oczekiwane rezultaty w postaci poprawy segregacji odpadów jak i przyczynią się do utrzymania czystości na terenie naszego Miasta.

fot. pixabay