Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych. Oferty należy składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00.

Ogłoszenia opublikowane są na stronie internetowej BIP Żyrardów.