Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Żyrardowa w 2022 r. Wnioski można składać do 31 maja br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1.

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych z terenu Żyrardowa, których działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku.

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji celów publicznych z zakresu sportu, określonych w Uchwale Rady Miasta Żyrardowa Nr LII/455/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Żyrardów, poprzez:
– poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
– poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
– osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
– promocję sportu i aktywnego stylu życia,
– umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Miasta Żyrardów.

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 158/22 z dnia 13 maja 2022 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żyrardowa.

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Inspektor w Referacie Sportu Urzędu Miasta Żyrardowa, nr tel. 46 858 15 69.

WNIOSEK
SPRAWOZDANIE