Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Oferty przyjmowane są drogą elektroniczną do 12 sierpnia br., do godz. 12.00 na adres e-mail: .

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu Prezydenta na stronie www.bip.zyrardow.pl

Zachęcamy do udziału w rekrutacji!