Od 4 maja, po przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, muzea oraz instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą – przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego – mogą ponownie otworzyć się dla zwiedzających. W ślad za nowymi wytycznymi otwarte zostały dla zwiedzających żyrardowskie muzea i galerie. Również Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie wznowiła bezpośrednią obsługę czytelników we wszystkich placówkach bibliotecznych.

Muzeum Lniarstwa otwarte jest dla zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 10:00-15:00, soboty i niedziele w godz. 11:00-18:00. Muzeum można zwiedzać indywidualnie, ale jest też możliwość zwiedzania z przewodnikiem, w grupie do 20 osób. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Industrialna Zagroda działa na takich samych zasadach.

www.muzeumlniarstwa.pl

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zaprasza zwiedzających w godzinach otwarcia muzeum. Muzeum czynne jest we wtorki i piątki w godz. 8:00-16:00, środy i czwartki w godz. 8:00-18:00, soboty i niedziele godz. 11:00-17:00

www.muzeumzyrardow.pl

Zwiedzanie wystawy „Żyrardów miasto tkaczy i wizjonerów” eksponowanej w Galerii Kręgielnia przy Resursie możliwe jest po uprzednim umówieniu zwiedzania pod nr tel. 46 854 28 28.

www.resursa.zyrardow.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie wznowiła bezpośrednią obsługę.  czytelników we wszystkich placówkach bibliotecznych w Żyrardowie. Biblioteka prosi o zwrot wszystkich zbiorów do 17 maja 2021 r. – bez względu na datę ich wypożyczenia (kary regulaminowe zostały chwilowo zawieszone).

Do placówek czytelnicy wchodzą pojedynczo z obowiązkowo osłoniętym nosem i ustami. Po wejściu dokonują dezynfekcji rąk. Pozostali czytelnicy proszone są o oczekiwanie przed biblioteką.

We wszystkich placówkach obowiązuje codzienna przerwa sanitarna w godz. 13:45-14:15 (środy 11:45-12:15). Przerwa przeznaczona jest na wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję powierzchni i wymianę pracowników.

Czasowo został zawieszony bezpośredni dostęp do półek – obsługa czytelników odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarzy.

Wypożyczenia są realizowane przede wszystkim na podstawie zamówień telefonicznych i on-line przez konto biblioteczne, jednak na prośbę użytkownika, podczas jego wizyty osobistej, bibliotekarz pomaga w doborze literatury.

Wypożyczone zbiory po zwrocie są poddawane zalecanej kwarantannie, a następnie ponownie włączane do obiegu czytelniczego.

Użytkownicy Biblioteki nie mają dostępu do usług świadczonych na miejscu (prasa, księgozbiór podręczny, stanowiska internetowe) z powodu braku możliwości zapewnienia wymaganego dystansu.

www.mbp.zyrardow.pl