Spośród prac nadesłanych przez uczestników, jury wybierze do 16 zwycięskich fotografii, które dodatkowo wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego wybrany zostanie laureat Konkursu publiczności. Dla laureatów konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne, przeprowadzone przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.mazovia.pl w zakładce Konkursy.